کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1971   |   تاریخ درج: Wednesday, February 10, 2016   |   ساعت: 8:49 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی لوکس پن

 

101 فرمان فروش - بخش دهم

بخش آخر فرمان های فروش


91. اهداف را طوری انتخاب کنید که جاه طلبانه اما دست یافتنی باشند.
92. اعضای گروه فروش را در تعیین اهداف واقع بینانه شرکت دهید.
93. برای رسیدن به هدف برنامه های خود را کمتر تغییر دهید اهداف تعیین شده را باید بازنگری کرد.
94. معیار های تشویقی خود را مدام بازنگری کنید.
95. برای ایجاد انگیزه به طور موثر به سود واقعی بیشتر از حجم فروش اهمیت بدهید.
96. با این دید نگاه کنید که کارکنان فروش همواره می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.
97. درمورد فروشندگانی که نتایج عالی کسب می کنند بین عموم فخر بفروشید.
98. همایش های سالیانه را به دقت بررسی و تجربیات بدست آمده را اعمال کنید.
99. بگذارید رابطه دو طرفه باشد.
100. بگذارید کار گروهی تحقق پیدا کند و فقط یک مفهوم انتزاعی نباشد.
101. از همایش ها به عنوان فرصتی برای افزایش اطمینان خاطر مشتریان استفاده کنید

Share نسخه مخصوص چاپ