کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2343   |   تاریخ درج: Monday, January 11, 2016   |   ساعت: 8:57 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی لوکس پن

 

101 فرمان فروش - بخش نهم

راهکارهای تشوق تیم فروش و ...


81. سعی کنید معلومات اعضای گروه شما کاملا به روز باشد.
82. فهرستی از افراد تیم فروش که نیاز به آموزش دارند. تهیه کنید و برای آنها برنامه های مناسب آموزشی تدارک ببینید.
83. برای نتیجه بهتر سعی کنید تا آنجا که می توانید تمرین ایفای نقش را جدی برگزار کنید.
84. بگذارید افتخار فروش نصیب فروشندگان شود.
85. میزان موفقیت تماس های تلفنی را مدام تجزیه و تحلیل کنید.
86. به تعداد تماس های تلفنی که به فروش منتهی می شوند توجه کنید نه به زمان صرف شده.
87. در تماس های تلفنی از بهترین ها برای تعلیم دادن ضعیف ترها استفاده کنید.
88. سعی نکید برای همه مشکلاتی که اتفاق می افتند هر بار خودتان دخالت کنید.
89. فرض کنید که فروشندگان می توانند مشکلات را با کمترین میزان کمک از جانب شما حل کنند.
90. شیوه پرداخت ها و دادن پاداش باید همواره ساده و شفاف باشد.

Share نسخه مخصوص چاپ