کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 11692   |   تاریخ درج: Thursday, November 12, 2015   |   ساعت: 3:29 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی لوکس پن

 

101 فرمان فروش - بخش هشتم

پندهای فروش بهتر و بیشتر


71. مشکلاتی را که نمی توانید در رابطه با فروش حل کنید با مقامات مافوق در میان بگذارید.

72. فارغ از نتیجه ای که به دست می آورید از مشتری به گرمی تشکر کنید.

73. معیارهای کسب موفقیت را از پیش شناسایی و همیشه در جهت آنها تلاش کنید.

74. با همان دقت که شکست را تجزیه و تحلیل می کنید موفقیت های خود را بررسی کنید.

75. انتقادهای جدی مشتری را مد نظر قرار دهید.

76. از شکست درس بگیرید.

77. اگر عملکرد بهتری از گروه خود می خواهید هنگام موفقیت آنها را تشویق کنید.

78. از نکات که متخصصین آموزش می دهند یادداشت بردارید ومرتب آنها را مرور کنید.

79. از متخصصینی دعوت کنید که بیشتر مورد احترام شما هستند.

80. فارغ از اینکه اعضای گروه فروش چقدر با مسائل مالی آشنا هستند به همه فروشندگان اصول امور مالی کسب و کار را آموزش دهید.

Share نسخه مخصوص چاپ