کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2449   |   تاریخ درج: Sunday, September 20, 2015   |   ساعت: 3:47 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی لوکس پن

 

101 فرمان فروش - بخش هفتم

رمز و رازهای فروش بهتر


61. هنگامی که برای ملاقات با مشتری برنامه ریزی می کنید اهدافتان را مدنظر داشته باشید.

62. قبل از آنکه برای ارائه خدمات هرگونه قولی بدهید مطمئن شوید که شرکت قادر به انجام آن می باشد.

63. تا آنجا که می توانید کوتاه صحبت کنید فقط به موضوع اصلی بپردازید و پایانی مثبت داشته باشید.

64. هر بار که درباره موضوع جدیدی صحبت می کنید تصاویر سمعی و بصیری جدیدی فراهم کنید.

65. تا آنجا که ممکن است صحبت هایتان را از حفظ بگوئید و از روی متن نخوانید.

66. تجزیه و تحلیل کنید که اگر به جای طرف مقابل بودید چه کار می کردید.

67. از رفتار مخالفت آمیز و ستیزه جویانه اجتناب کنید و با مشتری همفکری کنید.

68. هرگز از رقبای خود انتقاد نکنید بلکه سعی کنید عملکردی بهتر از آنها داشته باشید.

69. در ابتدا بالاترین قیمت موجود دربازار را مطالبه کنید.

70. سعی کنید همیشه جو مذاکرات را دوستانه نگهدارید.

Share نسخه مخصوص چاپ